(فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ- اخبار نشریه
هزینه های بررسی و انتشار مقالات و نحوه پرداخت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/25 | 
هزینه های مربوط به بررسی و انتشار مقالات بر اساس تصویب هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ به این شرح می باشد:
۱- هزینه ارزیابی  مقالات مبلغ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال معادل دویست و پنجاه هزار تومان .
۲- هزینه پذیرش نهایی و انتشار مقالات مبلغ ۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال معادل هشتصد و پنجاه هزار تومان .
۳- جهت درج شناسه دیجیتال (DOI) به مقالات تایید شده، مقرر شد این هزینه به هزینه نهایی افزوده شود.
به منظور تسهیل در پرداخت هزینه های بررسی و انتشار مقالات ارسالی، پرداخت صورتحساب ها از طریق کارت های شتاب در سامانه فصلنامه فعال شد. شما می توانید با ورود به صفحه شخصی خود روی گزینه "صورتحساب کامل برای کاربران ایرانی" کلیک و پس از مشاهده و بررسی صورتحساب، روی گزینه "پرداخت هزینه نهائی ارائه شده در صورتحساب با کارت های شتاب " کلیک و صورتحساب را پرداخت نمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه (فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ:
http://chistorys.ir/find.php?item=1.43.28.fa
برگشت به اصل مطلب