(فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ- درباره نشریه
مشخصات نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی با هدف کمک به تولید مقالات پژوهشی و ارتقا سطح دانش دانشجویان مقاطع تکمیلی و پژوهشگران حوزه تاریخ فرهنگی چاپ و نشر می شود.
تلفن: 26403007-021

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تاریخ به استناد نامه شماره 179862 مورخ 90/09/12 کمیسیون نشریات علمی کشور، این فصلنامه درجه علمی - پژوهشی دارد. و در فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به آدرس www.isc.gov.ir نمایه شده است.
شماره شاپا نشریه 9945-2008 است.

نشانی مطلب در وبگاه (فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ:
http://chistorys.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب