(فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ- پایگاه های نمایه کننده
پایگاه های نمایه کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی در فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به آدرس www.isc.gov.ir نمایه شده است.
لینک نمایه در پایگاه: http://search.ricest.ac.ir/ricest/JournalDetail.aspx?ID=1883353 

هم چنین فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی در پایگاه های زیر نمایه شده است:
-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به آدرس: http://www.sid.ir/

-پایگاه مجلات تخصصی نور به آدرس: http://www.noormags.ir/ 

-بانک اطلاعات نشریات کشور به آدرس: http://www.magiran.com/

-پرتال جامع علوم انسانی به آدرس: http://www.ensani.ir/

هم چنین فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی در سایت های بین المللی زیر نمایه شده است:
-سایت isi به آدرس: http://wokinfo.com/
-سایت scopus به آدرس: scopus.com

نشانی مطلب در وبگاه (فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ:
http://chistorys.ir/find.php?item=1.66.20.fa
برگشت به اصل مطلب