با سلام ،ازاین پس جهت اطلاع و پیگیری وضعیت مقالات خود می توانید با کارشناس مجله خانم مرضیه منصوری با شماره 09391942150 تماس حاصل فرمایید. ساعت تماس 10 الی 16 ، روز های شنبه تا چهارشنبه می باشد.
   [Home ] [Archive]   [ فارسی ]  
:: Main :: About :: Current Issue :: Archive :: Search :: Submit :: Contact ::
Main Menu
Home::
Journal Information::
Articles archive::
For Authors::
For Reviewers::
Registration::
Contact us::
Site Facilities::
::
Search in website

Advanced Search
..
Receive site information
Enter your Email in the following box to receive the site news and information.
..
Last contents of other sections
..
:: Browse issues ::
Browse Select one issue to see the articles
    Year 2022
Export Journal XML Articles RSS Volume 14 - Issue 53 And 53 (Cultural History Studies 9-2022) - 0 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 14 - Issue 53 (Cultural History Studies 10-2022 - Serial : 53) - 3 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 13 - Issue 52 And 52 (Cultural History Studies 7-2022 - Serial : 52) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 13 - Issue 51 And 51 (Cultural History Studies 5-2022 - Serial : 51) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 13 - Issue 50 And 50 (Cultural History Studies 3-2022 - Serial : 50) - 6 Article(s)
    Year 2021
Export Journal XML Articles RSS Volume 13 - Issue 49 And 49 (Cultural History Studies 12-2021 - Serial : 49) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 12 - Issue 48 (Cultural History Studies 9-2021 - Serial : 48) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 12 - Issue 47 (Cultural History Studies 5-2021 - Serial : 47) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 12 - Issue 46 (Cultural History Studies 2-2021 - Serial : 46) - 6 Article(s)
    Year 2020
Export Journal XML Articles RSS Volume 12 - Issue 45 (Cultural History Studies 10-2020 - Serial : 45) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 11 - Issue 44 (Cultural History Studies 9-2020 - Serial : 44) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 11 - Issue 43 (Cultural History Studies 7-2020 - Serial : 43) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 11 - Issue 42 (Cultural History Studies 1-2020 - Serial : 42) - 6 Article(s)
    Year 2019
Export Journal XML Articles RSS Volume 11 - Issue 41 (Cultural History Studies 12-2019 - Serial : 41) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 10 - Issue 40 (Cultural History Studies 9-2019 - Serial : 40) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 10 - Issue 39 (Cultural History Studies 5-2019 - Serial : 39) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 10 - Issue 38 (Cultural History Studies 1-2019 - Serial : 38) - 6 Article(s)
    Year 2018
Export Journal XML Articles RSS Volume 10 - Issue 37 (Cultural History Studies 10-2018 - Serial : 37) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 9 - Issue 36 (Cultural History Studies 7-2018 - Serial : 36) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 9 - Issue 35 (Cultural History Studies 5-2018 - Serial : 35) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 9 - Issue 34 (Journal of Cultural History Studies 1-2018 - Serial : 34) - 6 Article(s)
    Year 2017
Export Journal XML Articles RSS Volume 9 - Issue 33 (Journal of Cultural History Studies 10-2017 - Serial : 33) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 8 - Issue 32 (Journal of Cultural History Studies 7-2017 - Serial : 32) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 8 - Issue 31 (Journal of Cultural History Studies 4-2017 - Serial : 31) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 8 - Issue 30 (Journal of Cultural History Studies 1-2017 - Serial : 30) - 6 Article(s)
    Year 2016
Export Journal XML Articles RSS Volume 8 - Issue 29 (Cultural History Studies 10-2016 - Serial : 29) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 7 - Issue 28 (Cultural History Studies 7-2016 - Serial : 28) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 7 - Issue 27 (Cultural History Studies 4-2016 - Serial : 27) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 7 - Issue 26 (Cultural History Studies 1-2016 - Serial : 26) - 6 Article(s)
    Year 2015
Export Journal XML Articles RSS Volume 7 - Issue 25 (Cultural History Studies 10-2015 - Serial : 25) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 6 - Issue 24 (Cultural History Studies 7-2015 - Serial : 24) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 6 - Issue 23 (Cultural History Studies 4-2015 - Serial : 23) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 6 - Issue 22 (cultural history studies 3-2015 - Serial : 22) - 6 Article(s)
    Year 2014
Export Journal XML Articles RSS Volume 6 - Issue 21 (Cultural History Studies 12-2014 - Serial : 21) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 5 - Issue 20 (Cultural History Studies 9-2014 - Serial : 20) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 5 - Issue 19 (Cultural History Studies 6-2014 - Serial : 19) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 5 - Issue 18 (cultural history studies 3-2014 - Serial : 18) - 6 Article(s)
    Year 2013
Export Journal XML Articles RSS Volume 5 - Issue 17 (Cultural History Studies 12-2013 - Serial : 17) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 4 - Issue 16 (Cultural History Studies 7-2013 - Serial : 16) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 4 - Issue 15 (Cultural History Studies 5-2013 - Serial : 15) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 4 - Issue 14 (Cultural History Studies 3-2013 - Serial : 14) - 6 Article(s)
    Year 2012
Export Journal XML Articles RSS Volume 4 - Issue 13 (Cultural History Studies 12-2012 - Serial : 13) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 3 - Issue 12 (Cultural History Studies 9-2012 - Serial : 12) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 3 - Issue 11 (Cultural History Studies 6-2012 - Serial : 11) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 3 - Issue 10 (Cultural History Studies 3-2012 - Serial : 10) - 6 Article(s)
    Year 2011
Export Journal XML Articles RSS Volume 3 - Issue 9 (Cultural History Studies 12-2011 - Serial : 9) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 2 - Issue 8 (Cultural History Studies 9-2011 - Serial : 8) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 2 - Issue 7 (Cultural History Studies 6-2011 - Serial : 7) - 6 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 2 - Issue 6 (Cultural History Studies 3-2011 - Serial : 6) - 7 Article(s)
    Year 2010
Export Journal XML Articles RSS Volume 2 - Issue 5 (Cultural History Studies 12-2010 - Serial : 5) - 7 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 1 - Issue 4 (Cultural History Studies 9-2010 - Serial : 4) - 7 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 1 - Issue 3 (Cultural History Studies 6-2010 - Serial : 3) - 7 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 1 - Issue 2 (Cultural History Studies 3-2010 - Serial : 2) - 7 Article(s)
    Year 2009
Export Journal XML Articles RSS Volume 1 - Issue 1 (Cultural History Studies 12-2009 - Serial : 1) - 7 Article(s)
Click here to access articles XML files
(فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ Cultural History Studies(Pejuhesh Nameh Anjoman-e Iraniye Tarikh)
تکمیل فرم تعهدنامه  و امضای همه نویسندگان برای ارسال مقاله به داوری الزامی است. پس از تکمیل فرم می بایست در بخش ارسال فایل مقاله بارگذاری شود. جهت دریافت فرم این بخش را کلیک فرمایید.
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 105 queries by YEKTAWEB 4509